‘Stanstechniek haalt meer uit metaal’

Kwaliteit

Stanstechniek Gaanderen heeft onderstaande certificeringen:

  • ISO 9001:2008
  • EN1090-2:2008+A1:2001 (EXC2)

Controlesysteem

Bewust zijn van de te leveren kwaliteit is voor ons zeer belangrijk. In ons productiekwaliteitssysteem hebben wij controleroutines geïmplementeerd. Een ieder werkzaam binnen onze organisatie is kwaliteitsbewust. Daardoor is een ieder die werkzaam is bij Stanstechniek medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Identificatie op kaarten, product controle formulieren en producten, geeft ons, de klant en de toeleveranciers, de mogelijkheid om bij eventuele kwaliteitsafwijkingen direct corrigerend op te treden (Traceability).

Beleving en communicatie

Informatie en communicatie zijn op alle vlakken een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Kwaliteitsbewustzijn beleef je doordat je weet wat je doet, voor wie je het doet en waarom je het doet.

Het systeem is vastgelegd in het kwaliteitshandboek van Stanstechniek. Dit is onderdeel van ons alomvattende kwaliteitssysteem.

Doelstelling is het continu verwezenlijken van producten met zero defects.

Om- en bijscholing

Stanstechniek heeft als beleid dat de mens in de organisatie de belangrijkste factor is binnen het productieproces. Wij zien onszelf als een “lerende” organisatie waarin verbeteringen, indien mogelijk, meteen worden doorgevoerd en vastgelegd.

Het persoonlijk meedenken ter verbetering van onze organisatie wordt onze medewerkers aangeleerd om continu verbeteringen binnen onze huidige processen tot stand te brengen.

Kwaliteit begint bij onze eigen mensen

Het in zo’n kort mogelijke tijd, met zo min mogelijke grond- en hulpstoffen, dat doen wat is afgesproken. Stanstechniek is producent en leverancier van enkelvoudig en meervoudig plaatwerk, complex plaatwerk en samenstellingen. Stanstechniek heeft een geïntegreerd kwaliteitssysteem. Het beleid is er op gericht om zorgsystemen als zijnde het kwaliteitssysteem, en het arbo-systeem een deel van het proces te laten zijn. Kwaliteit is bij ons niet iets van één functionaris, maar zit in de organisatie (alle medewerkers) verankerd.

Bedrijfsmiddelen

De directie draagt er zorg voor dat alle medewerkers kunnen beschikken over benodigde bedrijfsmiddelen zoals training, materialen, gereedschappen, hulpmiddelen, ARBO-werkplekken en communicatieapparatuur.

Managementsysteem

Het managementsysteem is de leidraad binnen onze organisatie, samen met de inzet, de kennis en het vakmanschap van de medewerkers. Het zorgt ervoor dat we doen wat we met de klant hebben afgesproken. Ons managementsysteem beschrijft onze organisatie en processen waarin ISO-normen zijn ingebed.

 

  • Perfecte samenwerking
  • Kostenefficiënt
  • Co-Engineering
  • Problemen oplossen
  • Technisch up to date
  • Creatief
  • Meedenkend
  • Leverbetrouwbaar